Vystoupení pro vás

DMC REVOLUTION má několik tanečních složek, rozdělené dle věku nebo tanečního zaměření, a proto Vám můžeme nabídnout širokou škálu uplatnění. Své taneční exhibice prezentujeme na:

  • sportovních, kulturních a firemních akcích
  •  plesech, výstavách, večírcích
  •  festivalech, modních přehlídkách..

Dále je možné:

  •  sestavit taneční program pro Vaši akci přímo na míru se zaměřením na klienta
  •  možnost workshopu ( blok výuky na požadovaný taneční styl )
  •  zprostředkování vlastního speakera
  •  zajištění hostesek z řad našich tanečnic

Technické zajištění spolupráce:

  •  prostor pro exhibici – čistý rovný taneční povrch, rozměry dle počtu domluvených tanečníků
  •  hudební aparatura – výkonnost dle druhu a místa konání akce, nosič CD
  •  zajištění zázemí pro tanečníky (šatna)